top of page
Celcus Kütüphanesi

Hizmetlerimiz

Müşterilerimizle aşağıdaki alanlarda çözüm ortaklığı kurarak, onlara en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yetkilendirilen Kamu Gözetim Kurumunun yetki alanındaki zorunlu bağımsız denetimler kapsamında orta ölçekli firmalar bile uluslararası standartlar ile uyumlu Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına ( TMS/TFRS) veya uluslararası uygulamalar ile uyumlu Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS) uygun olarak hazırladıkları finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmek zorundadır.

 

Zorunlu denetimler kapsamında: ​

  • TMS ve TFRS'eye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) uygun olarak bağımsız denetimi;

  • BOBİ FRS'eye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) uygun olarak denetimi;

hizmetlerini müşterilerimize sunmaktayız.​

Yabancı ortaklı veya çok uluslu şirketlerin ihtiyaç duyduğu veya grup konsolidasyonu için yapılan özel amaçlı bağımsız denetimler kapsamında:

  • Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına (IAS / IFRS) göre hazırlanmış finansal tabloların Uluslararası Bağımsız Denetim  Standartlarına (ISA) uygun olarak denetimi;

hizmetlerini Türkçe veya İngilizce dillerinde müşterilerimize sunmaktayız. ​

Bağımsız Denetim

Outsourcing Hizmetleri

Şirketiniz Türkiye pazarına adım atmak bunu yaparken de ana faaliyet konusu dışındaki faaliyetleri olabildiğince basit yalın ve uzmanına bırakmak istiyor olabilir.

Sizlere aşağıdaki alanlarda yardımcı oluyoruz:

  • Muhasebe ve Raporlama

Şirketinizin yerel mevzuata uyum sağlamasına, aylık bütçe ve ihtiyaç duyulan raporlamaların sunulmasına yardımcı oluyor finans ve muhasebe dönüşümüne destek oluyoruz. Hizmetlerimiz kapsamında, şirket kuruluş desteği, muhasebe ve defter tutma, yasal mali tabloların düzenlenmesi, IFRS veya U.S. GAAP hesap planından yerel hesap planı olan Tek Düzen Hesap planına dönüşüm veya yerel muhasebenin yabancı muhasebeye dönüştürülmesi, grup hesaplarının konsolidasyonu gibi alanda doğan ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. 

  • İnsan Kaynakları ve Bordrolama

Sürekli değişen bordro  mevzuatı ve yerel yasalara göre şekillenen İK süreçlerini, şirket içerisinde yürütmek çoğu zaman ölçek ekonomisi bakımından hantal ve yüksek maliyetli olmaktadır. Bu bakımdan, Şirketinizin ihtiyaç duyduğu sürelere ilişkin bordro hesaplamalarının yapılması, sosyal güvenlik prim ödemelerinin hesaplanarak sistem üzerinden gönderilmesi, personel işe giriş ve çıkışların yönetilmesi ve mevzuata uyumunun sağlanması, kıdem ihbar gibi ödemelerin hesaplanması gibi pek çok İK sürecini sizler için uygun maliyet ile yönetmekteyiz.

  • Vergi Uyumu ve Danışmanlığı

Vergi uyumu Şirket'inizin yönetmesi gereken bir diğer alan olmak ile beraber, yerel ve uluslarası mevzuatta gereken uzmanlık olması bakımından Şirket bünyesinde yönetilmesi yüksek maliyetlidir. Çözüm ortaklarımıza, Katma Değer Vergisi ve diğer dolaylı vergiler, kurumlar ve geçici dönem vergileri, gelir vergisi, yatırım teşvik ve diğer vergi teşvikleri konusunda destek olmakta ve vergi stratejisinin uzun vadeli olarak planlanarak yönetilmesinde destek oluyoruz. 

Outsourcing

Danışmanlık Hizmetleri

Şirketinizin ihtiyaç duyduğu uzmanlık gerektiren aşağıdaki alanlarda sizlere destek oluyoruz. 

  • İç Denetim ve İç Kontrol Hizmetleri

Şirketinizin yönetiminde sizlere güvence verecek en önemli mekanizma sağlıklı bir iç denetim fonsiyonudur. Bu mekanizmanın kurulması, yönetilmesi, değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konularında CIA iç denetim sertifikasyonlarına sahip uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktadır.

  • Kurumsal Finansman Hizmetleri

Şirketinizin yeni yatırımlarını finansman etmek için özkaynak olarak sermaye araması durumunda yabancı ve yerli ortak bulunması, yatırımcılar ile pazarlık edilmesi, şirket değerlemenizin yapılması ve hisse değerinizin belirlenmesi gibi konular da sizlere yardımcı oluyoruz. 

Şirketinizin dış kaynak olarak finansman araması durumunda, yatırım projelerinize finansman bulunması veya mevcut finansman koşullarının iyileştirilmesi adına Türkiye Bankalar Birliğinin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması dahilinde banka kredilerinin yeniden yapılandırılması gibi konularda sizlere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bununla beraber Şirketinizin devamlı olarak karşılaştığı faiz, döviz kuru gibi piyasa risklerini yönetmesinde ve finansman stratejisinin belirlenmesinde sizlere yardımcı olmaktayız.

Danışmanlık
Celcus Kütüphanesi
bottom of page